Mall Марково тепе - Superdry

Вътрешна климатична инсталация за търговската част - автономен водоохлаждаем термопомпен климатизатор тип Mammoth J 100 - Въздухообработващa термопомпена единица Qc=27,0kW; Qh=34,0kW; m=5,81m³/h; V=5400m³/h; Nel=7.40kW

Каналния климатик ще засмуква рециркулационен въздух от помещението директно през въздушния си филтър поради липсата на окачен таван. След обработката на въздуха той се подава обратно в помещението по Спирално навити въздуховоди от поц.ламарина чрез вентилационни решетки тип RWR N400. Всички решетките са с регулиращи секции.

 

ВРЪЗКА КЪМ САЙТА

 

facebook_page_plugin