ЗБХ Дупница

За осигуряване на необходимия свеж въздух в помещението и за осигуряване на необходимата кратност на въздухообмен, са проектирани смукателна и приточна вентилационна инсталация. Изчисленията са направени на база брой пребиваващи хора. Смукателната вентилационна СВ-1 инсталация служи да засмуче и изхвърли замърсения въздух от помещението. Засмукването на въздуха е чрез вентилационни решетки тип СВР 400/100. Изхвърлянето на отработения въздух е до покрива на сградата

За компенсация на изсмуквания въздух, както и за осигуряване на свеж въздух e предвидена приточна вентилационна инсталация НВ-1. Пресен въздух се приема от фасада на сградата. Двете вентилационни инсталации се предвижда да работят едновременно, като в приточната система е включен ел.калорифер за допълнително подгряване в зимен режим на експлоатация. Подаването на въздуха е по въздуховод от поц.ламарина към вентилационните решетки. Подаването на въздуха е чрез два броя вентилационни решетки тип СВР 400/100.
Предвиден е положителния баланс с цел непренасяне на миризми от кухнята към залата за посетители.
Над топлинните кухненски уреди e предвиден неръждаем крайстенeн кухненски смукател. Той е свързан в система с дебит 750m3/h, като отвеждането на въздуха и парите се осъществява чрез въздуховод от поц.ламарина изведена до покрива на сградата. Кухненския смукател е комплектован с маслоуловителни филтри и регулираща клапа. Вентилатора осигуряващ необходимия дебит и напор е центробежен с изнесен двигател тип APM 225/4 монтиран в шумоизолиран бокс.

facebook_page_plugin