Медико Лаборатория

За изсмукване на отработеният въздух от помещенията са предвидени смукателни решетки тип HN 200/100 и Регулируеми конусни смукатели тип DVS 125 с дебити съгласно изчисленията. Отвеждането на отработения въздух се организира по въздуховод от поцинкована ламарина разположен в окачения таван, преминаващ към покрива на сградата. Всички решетки са присъединени към главния въздуховод с гъвкав въздуховод Ф125. Тягата се осъществява чрез канален вентилатор, с дебит 970 m3/h, напор 260 Pa, ел. мощност 315 W при 220V, разположен в окачения таван на санитарния възел пом.10.
За осигуряване на необходимото количество пресен въздух са предвидени нагнетателнни вентилационни решетки тип HN 200/100 и Регулируеми конусни смукатели тип DVS 125 с дебити съгласно изчисленията.. Въздухът се доставя от вентилационна система, която захранва само помещение лаборатория. Въздухът се филтрира, обработва през зимният период чрез ел.калорифер и нагнетява чрез кръгъл канален вентилатор с параметри 70 m3/h 140 Pa Nел=58W.
За изсмукване на въздуха от помещение Отпадъци е предвидена смукателна решетка тип HN 200/100 с V=40 m3/h, като изчисленията са направни за мин.10кратен въздухообмен. Отвеждането на отработения въздух се организира по спиро въздуховод от поцинкована ламарина Ф100мм разположен в окачения таван,.
Тягата се осъществява чрез канален вентилатор, с дебит 40 m3/h, напор 60 Pa, ел. мощност 75 W при 220V. Изхвърлянето е над покрива на сградата. Пресен въздух за приточната система се взема от ниво 2,8м над терен. За регулиране работата на системите са предвидени регулатори на обороти за всички вентилатори, и регулиращи секции за всички вентилационни решетки.

 

facebook_page_plugin