ИХАД - Аеродинамична тръба

Съгласно Технологично задание за Нормалната работа на Аеротръбата, а именно Възможността за провеждане на лабораторни изпитания при всякакви условия, както на вътрешния рециркулационен въздух, така и на външните метереологични условия, се предвиждат две паралелни Чилърни системи. Всяка от системите работи в следната конфигурация: Термопомпен въздухоохлаждаем водоохлаждащ агрегат подава топло- студоносител чрез циркулационна помпа към Буферен съд. По тръбното трасе са предвидени меки връзки, филтър, възвратна клапа, спирателна, регулираща и измервателна арматура. Автоматиката на Термопомпата управлява циркуационната помпа за достигане на температурно ниво на топлоносителя в Буферния съд. Втора циркулационна помпа с инверторно управление осигурява циркулацията на топлоносителя между буферния съд и серпентините разположени редово в Участък 4 на Аеротръбата. По тръбното трасе са предвидени филтър, възвратна клапа, спирателна, регулираща и измервателна арматура.

Системите са две аналогични, като по този начин се разделя и прецизира, мощността подавана към серпентините в Аеротръбата, а също и обема на системата запълнен с Пропилен гликол.

Клапите тип „Бътерфлай“ са предвидени с ел.задвижки, с което се осигурява, както регулиране на подаваната мощност, така и отсичането /разделяне/ на системата на отделни участъци с по-малки обеми по сигнал от система за мониторинг и контрол с датчици за теч.

Техническото решение за разполагането на Термопомпените агрегати /ТП/ в отделно помещение /ПЧ/ залепено до Основното Хале /ОХ/ има за цел следното:

ОХ не се Отоплява.

ПЧ играе роля на разпределителни насочващи въздуховоди.

Летен режим на експлоатация – Аеротръбата има нужда от охлаждане на въздуха в нея. ТП работят в режим охлаждане. Кондензаторни топлообменници отделят топлина. Вентилатори на ТП засмукват външен въздух през НЖР разположени ниско по трите стени на ПЧ, обдухват кондензатори и отвеждат затопления въздух през отваряем покрив с мрежеста решетка на отвора към атмосферата.

Зимен режим на експлоатация – Аеротръбата има нужда от охлаждане на въздуха в нея. ТП работят в режим охлаждане. Кондензаторни топлообменници отделят топлина. Вентилатори на ТП засмукват външен въздух през НЖР разположени ниско по трите стени на ПЧ, обдухват кондензатори и отвеждат затопления въздух през отваряема стена с мрежеста решетка на отвора към ОХ. По този начин затопления от ТП въздушен поток се насочва към обема на ОХ с цел оползотворяване на отпадъчната топлина и подобряване параметрите в помещението, при което се подобряват и условията за работа на климатичната техника за сградата с лабораторните помещения.

Зимен режим на експлоатация – Аеро тръба има нужда от отопление на въздуха в нея. ТП работят в режим отопление. Топлообменници на ТП са вече изпарители. Вентилатори на ТП засмукват външен въздух през НЖР разположени ниско по трите стени на ПЧ, обдухват изпарителии и отвеждат отработения въздух през отваряем покрив с мрежеста решетка на отвора към атмосферата.

Вентилаиция ОХ е прдевидена с дебит, който е аналогичен с дебита на вентилаторите на ТП при което е въможно провеждане на изпитания в Аеротръбата при обилен валеж и затворен покривен отвор на ПЧ, отворен проход на въздушния поток към ОХ, дори когато въздуха е затоплен през летния режим на експлоатация.

 

 

 

 

facebook_page_plugin