Дентална клиника - Дентапрайм

       За климатизацията на помещенията са инсталирани VRF системи на директно изпарение с вътрешни тела тип таванни касети, еднопътни касети, скрит таванен монтаж и за високостенен монтаж, и външни тела разположени на двата покрива на сградата. Системите са разделени, като едно външно тяло обслужва систем за отделен етаж. За Ниско тяло на сградата едно външно тяло обслужва кота -3.80 и кота ±0,00. Конденза се твежда по PVC тръби с топлоизолация и се присъединява към вертикални канализационни клонове чрез S-образен сифон с цел предотвратяване разпространението на миризми. Всяко тяло е с отделно дистанционно управление с което се осигурява възможност за индивидуална настройка на режима на работа. Всяко тяло работи на пълна рециркулация, като по този начин осигурява само температурния режим на помещението. Тръбите се полагат с топлоизолация от микропореста гума б=13мм.

            Поради липсата на отваряеми прозорци и за осигуряване на необходимия свеж въздух в помещенията и за осигуряване на необходимата кратност на въздухообмен, са проектирани смукателна и приточна вентилационни инсталации. Изчисленията са направени на база кратности на въздухообмена и брой пребиваващи хора. Смукателната вентилационна инсталация служи да засмуче и изхвърли замърсения въздух от коридорите и помещенията разположени в централната част на сградата. Засмукването на въздуха е чрез вентилационни решетки тип AHN.

За компенсация на изсмуквания въздух, както и за осигуряване на свеж въздух е предвидена приточна вентилационна инсталация. Пресен въздух се приема през НЖР на ниво покрив. Вентилационната рекуперативна климатична камера с вградена термопомпа е разположена на покрив. Сущата е снабдена с филтри G4 и F9 на приточната си част. Двете вентилационни инсталации се предвижда да работят едновременно. Въздуховодите преминават вертикално по фасадата на сградата. Отклонения за всеки етаж влизат в окчения таван и разпределят въздушните потоци. Пресен въздух се подава на вход на климатични канални вътрешни тела, като връзката е с гъвкав изолиран въздуховод. За определени помещения подаването е чрез вентилационни решетки с кутия и рег.секция.

Виртуална разходка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сграда на годината 2020 - номинация

Сграда на годината 2020 - Награда

 

facebook_page_plugin