Хотел Аргищ Партез

СЕКЦИЯ „А”:

В Южната закопана част на партера се оформя помещение за фитнес;

СЕКЦИЯ „Б”:

В Южната и Западна част на партера се оформя входно приемно помещение с рецепция;

СЕКЦИЯ „В”:

В Южната част на партера се оформя фоайе с триетажна височина достъпно от Секция Б и вътрешен басейн с двойна етажна височина над него в Западната част на етажа;

СЕКЦИЯ „Г”:

В Западната част на партера се оформя СПА център със съответните процедури;

СЕКЦИЯ „Д”:

Паркинг, достъпен през следващите секции – Е, Г2, Д2;

В Западната част на партера се оформя СПА център със съответните процедури;

СЕКЦИЯ „Е”(Е+В2):

Паркинг, като продължение на паркинга в Секция Д, достъпен през следващите секции – Г2, Д2;

В Западната част на партера се оформя СПА център със съответните процедури;

СЕКЦИЯ „Ж”

Предвид новата функция на обема в него е предвидена основната приемна дейност на комплекса – фоайе с рецепция и административна част в партерното ниво. Подземното ниво се решава като складова зона, нощен бар и паркинг, през който ще се осъществи връзката със съществуващият подземен паркинг под Южния басейн.

 

ВРЪЗКА КЪМ САЙТА

 

facebook_page_plugin