Ресторант Огъня - Добрич

  Вентилация Зала ресторант 33 места

За осигуряване на необходимия свеж въздух в помещението и за осигуряване на необходимата кратност на въздухообмен, са проектирани смукателна и приточна вентилационна инсталация. Изчисленията са направени на база брой пребиваващи хора. Смукателната вентилационна СВ-1 инсталация служи да засмуче и изхвърли замърсения въздух от помещението. Засмукването на въздуха е чрез вентилационни решетки тип SPN 1 Galva 600/200.

За компенсация на изсмуквания въздух, както и за осигуряване на свеж въздух e предвидена приточна вентилационна инсталация НВ-1. Пресен въздух се приема от задната фасада на сградата. Двете вентилационни инсталации се предвижда да работят едновременно, като в това се осъществява чрез вентилационен рекуперативен блок с включени предварителен и последващ ел.калорифер за зимен режим на експлоатация. Вентилаторите осигуряващи необходимия напор подават и засмукват въздуха по въздуховод от поц.ламарина към вентилационните решетки. Подаването на въздуха е чрез четири броя вентилационни решетки тип SPN 1 Galva 600/200 монтирани директно на спиро въздуховода.

  Зона за игра 6 места

За осигуряване на необходимия свеж въздух в помещението и за осигуряване на необходимата кратност на въздухообмен, са проектирани смукателна и приточна вентилационна инсталация. Изчисленията са направени на база брой пребиваващи хора. Смукателната вентилационна СВ-2 инсталация служи да засмуче и изхвърли замърсения въздух от помещението. Засмукването на въздуха е чрез две вентилационни решетки тип SPN 1 Galva 400/75.

За компенсация на изсмуквания въздух, както и за осигуряване на свеж въздух e предвидена приточна вентилационна инсталация НВ-2. Пресен въздух се приема от задната фасада на сградата. Двете вентилационни инсталации се предвижда да работят едновременно, като в това се осъществява чрез вентилационен рекуперативен блок с включени предварителен и последващ ел.калорифер за зимен режим на експлоатация. Вентилаторите осигуряващи необходимия напор подават и засмукват въздуха по въздуховод от поц.ламарина към вентилационните решетки. Подаването на въздуха е чрез два броя вентилационни решетки тип SPN 1 Galva 400/75 монтирани директно на спиро въздуховода.

  Зона за пушачи 5 места

За осигуряване на необходимия свеж въздух в помещението и за осигуряване на необходимата кратност на въздухообмен, са проектирани смукателна и приточна вентилационна инсталация. Изчисленията са направени на база брой пребиваващи хора. Смукателната вентилационна СВ-3 инсталация служи да засмуче и изхвърли замърсения въздух от помещението. Засмукването на въздуха е чрез две вентилационни решетки тип SPN 1 Galva 400/75.

За компенсация на изсмуквания въздух, както и за осигуряване на свеж въздух e предвидена приточна вентилационна инсталация НВ-3. Пресен въздух се приема от задната фасада на сградата. Двете вентилационни инсталации се предвижда да работят едновременно, като в това се осъществява чрез вентилационен рекуперативен блок с включени предварителен и последващ ел.калорифер за зимен режим на експлоатация. Вентилаторите осигуряващи необходимия напор подават и засмукват въздуха по въздуховод от поц.ламарина към вентилационните решетки. Подаването на въздуха е чрез два броя вентилационни решетки тип SPN 1 Galva 400/75 монтирани директно на спиро въздуховода.

          Вентилация WC посетители

Предвижда се смукателна вентилация за изхвърляне на въздуха от санитарните помещенията, чрез осови вентилатори със самозатваряща се клапа, монтирани към PVC тръби. Пускането и управлението на вентилаторите е със сериен ключ, успореден с този за осветлението. Замърсеният въздух се изхвърля над покрива на сградата. Въздухът ще се компенсира от съседни помещения.

Вентилация Офис

Предвижда се приточно смукателна вентилация за помещение Офис, чрез рекуперативна вентилационна единица тип „Еко свежест“, монтирана към PVC тръба. Пускането и управлението е чрез дистанционно управление. Замърсеният въздух се изхвърля на задната фасада на сградата.

Вентилация Склад

Предвижда се смукателна вентилация за изхвърляне на въздуха от Склад, чрез осов вентилатор, монтиран на задната фасада. Пускането и управлението на вентилатора е със сериен ключ, успореден с този за осветлението. Замърсеният въздух се изхвърля над покрива на сградата. Въздухът ще се компенсира от съседни помещения.

   Климатизация

Температурата на въздуха в помещенията ще се подържа целогодишно според сезона. За климатизацията на помещенията от сградата – където е изисквал инвеститора – са инсталирани климатични сплит системи работещи на директно изпарение. Вътрешните тела са за високостенен монтаж. Конденза се отвежда по PVC тръби с топлоизолация и се присъединява към верткални канализационни клонове чрез S-образен сифон с цел предотвратяване разпространението на миризми. Всяко тяло е с отделно дистанционно управление с което се осигурява възможност за индивидуална настройка на режима на работа. Всяко тяло работи на пълна рециркулация, като по този начин осигурява само температурния режим на помещението. Пресен въздух ще се осигурява чрез естествена вентилация през отваряеми врати и прозорци.

Предвиден е отрицателен баланс с цел непренасяне на миризми от кухнята към залата за посетители.

facebook_page_plugin