Ресторант Азия - Варна

Смукателна вентилационна инсталация Чадър топла кухня - СВ 1

Над топлинните кухненски уреди e предвиден неръждаем крайстенeн кухненски смукател. Той е свързан в система с дебит 4000m3/h, като отвеждането на въздуха и парите се осъществява чрез въздуховод от поц.ламарина с правоъгълно напречно сечение в хоризонталният участък и с кръгло напречно сечение Ф500mm изведен по фасада над покрива на сградата. Кухненския смукател е комплектован с маслоуловителни филтри и четири броя регулиращи клапи. Вентилатора осигуряващ необходимия дебит и напор е центробежен с изнесен двигател тип MB 354 Ex /взривозащитен/ монтиран в шумоизолиран бокс. При преминаването на въздуховода през стената на помещението е предвидена ППК с размер 450/450mm. Вентилаторът е подвързан към въздуховода чрез меки връзки за предотвратяване предаването на вибрации.

         Приточна вентилация кухня - НВ 1

За компенсация на изсмуквания въздух, e предвидена приточна вентилационна инсталация НВ-1. Пресен въздух се приема от фасадата на сградата. Двете вентилационни инсталации се предвижда да работят едновременно, като в приточната система е включен ел.калорифер за предварително подгряване в зимен режим на експлоатация. Вентилатор осигуряващ необходимия напор подава въздуха по въздуховод от поц.ламарина към вентилационна решетка с размер 800/300. В приточната система са предвидени също НЖР, ПЖР и Филтър

Предвиден е отрицателен баланс с цел непренасяне на миризми от кухнята към залата за посетители.

facebook_page_plugin