ул. Атанас Манолов 1

За вентилиране на подземния гараж, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Тя е изградена с въздуховоди от поцинкована ламарина и оборудвана с центробежен вентилатор в шумоизолиран бокс (разположен в техническо помещение). Въздухът ще се изсмуква 50% от горната и 50% от долната зона на паркинга (на височина 0,2m от пода), като се осигурява кратност на въздухообмена не по-малка от 3 за 1 час. Отработеният въздух ще се изхвърля на покрива на сградата. Компенсирането на изсмукания въздух ще се осъществява чрез пасивна компенсационна инсталация. Вентилатора осигуряващ необходимия дебит и напор е с параметри 6500m3/h 350Pa. Вентилационните решетки са тип HN 400/100 с регулиращи секции.

За вентилиране на подземния гараж в случай на пожар, е предвидена принудителна смукателна вентилация за отвеждане на дима и топлината. Тя се осъществява чрез канален вентилатор разположен на кота ±0.00 веднага след излизането на въздуховода от подземния гараж, над плочата. Вентилатора e с параметри 11000m3/h 350Pa. Разпределението на въздуховодната мрежа в подземния паркинг е по центъра на помещението, по цялата дължина, с равномерно разпределение на вентилационните решетки.

   Вентилаторът е предвиден с минимална класификация по огнеустойчивост F300. За приточен отвор се приема решетъчната част на вратата пред платформата, с разположени отвори на 1,2м от нивото на пода, изпълняващи изискванията на чл. 118, ал. 1, като горният край на отворите е на височина най-малко 1 m под горния край на незадимяемата зона (H=2,20м). ВСОДТ ще се захранва като потребител от първа категория, посредством дизел-генератор. За задействане на ВСОДТ при пожар се предвижда проектиране и изпълнение на ПИИ, част от проекта по ЕЛ.

Предвижда се задействане на подемника при включване на противодимния вентилатор и снемането му в долна позиция със съпровождащата му звукова и светлинна сигнализаця.

За климатизиране на помещенията се предвиждат климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Вътрешните тела са за високостенен монтаж, работещи на пълна рециркулация и осигуряващи температурния режим на помещенията.

Съвместно с SNT Rachinski

facebook_page_plugin