Бриз А Б

          За вентилиране на подземния гараж, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Тя е изградена с въздуховоди от поцинкована ламарина и оборудвана с центробежен вентилатор. Въздухът ще се изсмуква 50% от горната и 50% от долната зона на паркинга (на височина 0,2m от пода), като се осигурява кратност на въздухообмена по-голяма от 3 за 1 час. Отработеният въздух ще се изхвърля над билото на сградата. Компенсирането на изсмукания въздух ще се осъществява чрез пасивна компенсационна инсталация.

Вентилатора осигуряващ необходимия дебит и напор е с параметри 2400m3/h 270Pa. Вентилационните решетки са тип HN 400/100 с регулиращи секции.

За вентилиране пом.Машинно, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Тя се осъществява от канален вентилатор монтиран чрез въздуховод от поц.ламрина с кръгло напречно сечение. Вентилационната решетка е 200/100 с рег.секция и кутия, а изхвърлянето на въздуха е над билото на сградата.

 

facebook_page_plugin