Горна Трака 2

Топлинният център се състои от: един брой пелетен котел с мощност 22kW осигуряващ Tинст 60/400С. Водосъбирателен и водоразпределителен колектор; отоплителни тела, радиатори и лири. Необходимо е да се предвиди автоматика за управлението на всички циркулационни помпи и задвижки на трипътните вентили. Електронна циркулационна помпа осъществява движението на флуида в кръга котел –колекор, като при запалване на котела този кръг се отклонява от трипътен вентил и завърта флуида само през котела до достигане на желаната температура. След достигането на тази темепература трипътния вентил пропуска флуида към колекторите. Системата е комплектована с предпазен клапан, разширителен съд, спирателна и измервателна арматура.

Събирателния и рапределителния колектор са с по две линий. На колектора са разположени циркулационни помпи подаващи топлоносител към отделните кръгове, а именно: Единият щранг подава топлоносител към радиатори и лири, а вторият към серпентините на подовото отопление.

- щранг за радиатори и лири захрахва чрез steel press тръби две колекторни кутии – по една на етаж. От тях флуида се разпределя към радиатори и лири по Pex тръба положена в гофра в подовата замазка и вкопана в стена до излизане срещу спирателните кранове. В колекторната кутия са предвидени автоматични обезвъздушители, кранчета за източване и кранчета за всяка линия.

-   Отделен клон подава към колекторните кутии за подовото отопление. Флуида се разпределя към консуматорите, по тръбна разводка от Pex тръби, положени в подовата замазка. В колекторната кутия са предвидени автоматични обезвъздушители, кранчета за източване и кранчета за всяка линия.

-          Бойлера за БГВ е с две серпентини. Към едната серпентина се подава топлоносител от отоплителната инсталация. На щранга е предвидена необходимата спирателна и регулираща арматура. Има възможност за загряването на бойлера и чрез ел.нагревател. Отделянето на топлоносител към серпентината на бойлера се осъществява чрез трипътен вентил управляван от котела по предварително зададени настройки.

Щранговете са с предвидени циркулационни помпи, необходимата спирателна и регулираща арматура, филтър и възвратна клапа. Флуида се разпределя към консуматорите, чрез Стоманени тръби на заварка за големите диаметри и поцинковани press тръби за по – малките диаметри – съгласно схемата. Предвидени са автоматични обезвъздушители, кранчета за източване.

Всички тръби от основната разпределителна линия се топлоизолират с топлоизолация от микропореста гума съобразено с диаметъра им с d=13 мм.

Климатизация

Помещенията в които се предвижда да има климатизация са: Кухня и Дневна на първи етаж, три Спални на втори етаж.

За климатизиране на помещенията се предвиждат климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Вътрешните тела са за високостенен монтаж, работещи на пълна рециркулация и осигуряващи температурния режим на помещенията. Свеж въздух се осигурява чрез естествена вентилация през отваряеми врати и прозорци. Външните тела са разположени в съосие едно над друго на югозападната фасада. Тръбния сноп между външно и вътрешни тела е от медни тръби с толоизолация. Конденза се отвежда към най-близкия канализационен клон с S-образен сифон в мястото на присъединяване. Всеки климатичен агрегат има отделно дистанционно управление за индивидуално задаване на температурните нива. Параметри на влажността не се нормират.

Съвместно с SNT Rachinski

facebook_page_plugin