2D & 3D Проектиране    
               
Отопление, Вентилация и Климатизация.
Енергийна Ефективност и Доклад за оценка на съответствие.
Топло и Газоснабдяване.
Хладилни инсталации
   

Сгради от всякакъв тип и предназначение

Гражданско, обществено строителство.
Промишлени сгради.
Производствени предприятия.
Едно и много фамилни къщи.
Жилищни сгради,
Хотели,
Складове,
Подземни гаражи,
Кухни,
Ресторанти,
Заведения,
СПА центрове,
Басейни,
Търговски обекти,
Медицински заведения,
Автосервизи

Всички възможни концепции за ОВК инсталации

Котли,
Чилари,
Климатични и вентилационни камери,
Климатични сплит и мултисплит системи,
Климатични VRF,  VRV системи,
Топловъздушно отопление,
Термопомпи въздух-вода и вода-вода,
Геотермална енергия.
Водни отоплителни инсталации с подово отопление,
Лири за баня, 
Радиатори, 
Вентилаторни конвектори.
Системи за снеготопене.
Соларни инсталации за загряване на битова гореща вода.

Посещение на обект с цел Консултация, Анализ на съществуващо положение, Предложение за реконструкция и модернизация. 

Изготвяне на Обследване за Енергийна ефективност, Енергиен сертификат, Технически паспорт за сграда. 

Пуск и настройка на сградни инсталации с издаване на технически протоколи и сертификати за контрол (Вентилационна инсталация, Микроклимат, Осветеност, Ел.инсталации, Фактори на работната среда).

facebook_page_plugin