Промишлени

За вентилиране на Сервизната зона, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Тя е изградена с въздуховоди от поцинкована ламарина и оборудвана…
Обекта условно е разделен на пет основни зони – Офис, Помещения за персонала, Автосервиз, Подготвително и Склад за авточасти. За…
За вентилиране на Работна зона, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Изчисленията са на база 3 кратен въздухообмен. Тя е изградена…
Сградата представлява едноетажна постройка – цех за бластриране и боядисване. Обособени са следните помещения: бластьорно, бояджийно, навес, битовка и склад…
Топлинният център се състои от: Два броя кондензни газови котли с обща мощност 157kW осигуряващи Tинст 45/400С, Термопомпа въздух-вода студова…
Всяка от разглежданите сгради е изградена от стоманена конструкция и термопанели. Покрива също е от термопанел върху метална ферма. Дограмата…
Основно помещение - Пакетажно Вентилационната инсталация е изчислена на еднократен въздухообмен. За осигуряване на необходимата кратност на въздухообмена, както и…
          Сграда Груби Решетки Предвижда се смукателна вентилация на база 5 кратен въздухообмен за изхвърляне на въздуха…
Във връзка с разширяване на инвестиционните намерения на възложителя настоящиятпроект предвижда изграждането на нова сграда за съхранение на храни. Сградата…
Смукателната вентилация е изградена от неизолирани въздуховоди от поцинкованата ламарина. В хоризонталния участък е проектирана с правоъгълни въздуховоди таванни дифузори…
facebook_page_plugin