ЗБХ Сапарева баня

За Склада е проектирана общообменна смукателна вентилационна инсталация СВ-3. Изчисленията са на база кратност на въздухообмена и изчисления за топлинното натоварване от съоръжения. Изхвърлянето на отработения въздух ще става на кота покрив, по въздуховод от поцинкована ламарина с кръгло сечение, закрепен за тавана под плочата. Засмукването на въздуха е чрез кръгъл канален вентилатор и таванна вентилационна решетка тип ТВР 4 N3.

За Работните помещения е проектирана общообменна смукателна вентилационна инсталация СВ-4. Изчисленията са на база част технологична за топлинното натоварване от съоръжения. Изхвърлянето на отработения въздух ще става на кота покрив, по въздуховод от поцинкована ламарина с кръгло сечение, закрепен за тавана под плочата. Засмукването на въздуха е чрез кръгъл канален вентилатор и таванни вентилационни решетки тип ТВР 4 N3.

Над топлинните кухненски уреди са предвидени неръждаеми крайстенни кухненски смукатели. Те са свързани в система с дебит 2000m3/h, като отвеждането на въздуха и парите се осъществява чрез въздуховод от поц.ламарина изведен до покрива на сградата. Кухненските смукатели са комплектовани с маслоуловителни филтри и регулираща клапа. Вентилатора осигуряващ необходимия дебит и напор е центробежен с изнесен двигател тип ТАM 315/4 монтиран в шумоизолиран бокс.

За компенсация на изсмуквания въздух, както и за осигуряване на свеж въздух е предвидена приточна вентилационна инсталация НВ-2. Пресен въздух се приема от фасада. В приточната система е включен филтър, неподвижна жалозийна решетка и ел.калорифер за подгряване в зимен режим на експлоатация. След това, вентилатор подава въздуха по въздуховод от поц.ламарина към вентилационните решетки.

facebook_page_plugin