НСБ Спорт Палас Варна

Топлозахранването на подобекта е осигурено чрез получаване на топлоносител от котелно помещение хотелска сграда. Разпределителния колектор е с размери Ф220 mm L=2300mm 7 щуцера. Той осигурява разпределението на топлоносителя към консуматорите както следва:
- За зала басейн са предвидени дванадесет броя вентилаторни конвектори подов тип с мощност 6,36 kW, които са разположени пред прозорците с цел предотвратяване образуването на конденз и покриване на топлинните загуби.
- Отоплението на помощни помещения на първи етаж - алуминиеви радиатори с брой глидери според мощностите необходими за съответното помещение и означен на схемите, както и лири за мокрите помещения. - Към тръбни топлообменници за затопляне на водата в басейна 380kW
- Към два броя бойлери за БГВ 35kW
- Към Конвектори отопление зала басейн 76kW
- Към Радиатори отопление помощни помещения 12kW
- Към СОТ приточна вентилация Помощни помещения 48kW
- Към СОТ приточна вентилация Зала басейн 158kW

Всяка СОТ е комплектована със трипътен регулиращ вентил, филтър и спирателна арматура. На съответните щрангове са предвидени филтри, възвратни клапи термоманометри и спирателна арматура, както и автоматични обезвъздушители за най-високите точки .
Циркулацията на водата от водоразпределителния колектор до отделните консуматори се осъществява посредством циркулационни помпи "GRUNDFOS" с дебити и напори според изчислените. Водоразпределителя и Водосъберателя са свързани байпасно с клапа бътерфлай Ф125.Главните тръбопроводи за топлозахранването ще бъдат изпълнени от стоманени безшевни тръби, а останалата част PPR Stabi. Всичките тръби ще бъдат топлоизолирани с микропореста гума б=13мм.

 

ВРЪЗКА КЪМ САЙТА

facebook_page_plugin