Павилион за дегустация на вино

За климатизиране на помещения Основна зала и кухня се предвижда климатична сплит система с мощност съгласно изчислените охладителни товари. Вътрешното тяло е колонен тип. Външното тяло на климатика е разположено на плоския покрив на сградата. Конденза се отвежда към външната фасада, където се оттича към терена. Климатичен агрегат има дистанционно управление за задаване на температурните нива, както и други параметри на машината. Параметри на влажността не се нормират. За склада е проектирана общообменна смукателна вентилационна инсталация. Изчисленията са на база кратност на въздухообмена. Изхвърлянето на отработения въздух ще става на кота покрив, по въздуховод от поцинкована ламарина закрепен за тавана под гредите и. Засмукването на въздуха е чрез кръгъл канален вентилатор и 1бр. вентилационна решетка за спиро 400/75.

Съвместно с SNT Rachinski

facebook_page_plugin