Grand Mall Varna - Subway

Вътрешна климатична инсталация за търговската част - автономен водоохлаждаем термопомпен климатизатор тип WSHP MSR 052 - двутръбна система, работещ с параметри, покриващи топлинните и охладителни товари.
Каналния климатик ще засмуква рециркулационен въздух от помещението през четири броя таванни вентилационни решетки разположени редово в лявата част на вътрешната зона. След обработката на въздуха той се подава обратно в помещението по въздуховоди от поц.ламарина и гъвкав изолиран въздуховод чрез вентилационни решетки тип SPK 4 – 519 – 3бр. във вътрешната зона и 1бр. във външната зона. Всички решетките са с регулиращи секции.

facebook_page_plugin