Mall София Сити Център - Scandal

Вътрешна климатична инсталация за търговската част – Вентилаторни конвектори - четиритръбна система, работещи с параметри, покриващи топлинните и охладителни товари.
Всеки конвектор ще засмуква рециркулационен въздух от обема над окачения таван. По въздуховод от поц.ламарина ще се подава пресен въздух на входа на всеки отделен конвектор завършващ с регулираща клапа. След смесването на двата потока и обработката на въздуха, той се подава обратно в помещението чрез пленуми от поц.ламарина и гъвкав изолиран въздуховод към линейни дифузори тип ASM 1200 - 4. Всички решетките са с регулиращи секции. Кутиите и пленумите са топлоизолирани с цел предотвратяване образването на конденз по повърхостите им. За осъществяване постъпването на рециркулационен въздух в обема над окачения таван, се предвиждат трансферни решетки, монтирани във вертикална равнина, по полата от гипскартон по предната част на магазина, трансферни решетки, в линията на подаващите линейни дифузори и липса на вертикална пола от гипскартон в задната част на магазина към остъклената фасада.

facebook_page_plugin