ул. ген Цимерман 22

Климатизация

За климатизиране на помещенията се предвиждат климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Вътрешните тела са за високостенен монтаж, работещи на пълна рециркулация и осигуряващи температурния режим на помещенията. Свеж въздух се осигурява чрез естествена вентилация през отваряеми врати и прозорци. Външните тела на всички климатици са разположени на фасадите на сградата. Конденза се отвежда към най-близкия канализационен клон с S-образен сифон в мястото на присъединяване. Всеки климатичен агрегат има отделно дистанционно управление за индивидуално задаване на температурните нива. Параметри на влажността не се нормират.

Вентилация санитарни възли

Предвижда се смукателна вентилация за изхвърляне на въздуха от санитарните помещенията, чрез осови вентилатори със самозатваряща се клапа, монтирани на стена. Пускането и управлението на вентилаторите е със сериен ключ, успореден с този за осветлението. Замърсеният въздух се изхвърля над покрива на сградата с въздуховод. Въздухът ще се компенсира от съседни помещения.

Отопление санитарни помещения

Отоплението на помощните помещения е решено чрез електрически радиатори, влагозащитено изпълнение, за монтаж на стена с вграден термостат.

Съвместно с SNT Rachinski

facebook_page_plugin