Атлантис - Barcode

За климатизиране на помещенията се предвиждат климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Вътрешните тела са за високостенен монтаж, работещи на пълна рециркулация и осигуряващи температурния режим на помещенията. Свеж въздух се осигурява чрез естествена вентилация през отваряеми врати и прозорци. Външните тела на климатиците са разположени както следва: на на фасадите на сградата групирани по два или три броя по вертикал за първи жилищен етаж, и на плосък покрив в групи в близост до вертикалните щрангове. Тръбния сноп между външно и вътрешни тела е от медни тръби с толоизолация, положени под плочата на тавана или вкопани в стена (където стената не е бетонна колона или шайба), излизащи през обсадна тръба през стената,  преминаващи в дебелината на външната топлоизолация по вертикал до покрив и излизащи в близост до съответното външно тял. Конденза се отвежда към вертикален канализационен клон Ф50 (предвиден само за конденз от климатици) с S-образен сифон в мястото на присъединяване. Всеки климатичен агрегат има отделно дистанционно управление за индивидуално задаване на температурните нива. Параметри на влажността не се нормират.

Изчисленията са на база дебит за кв.м от помещението, като е предвидена категория Б съгласно Наредба№15; Приложение №12 и №18.

Смукателната вентилация е изградена от неизолирани въздуховоди от поцинкованата ламарина. В хоризонталния участък, проектирана с правоъгълни въздуховоди и 3бр. вентилационни решетки тип AHN 600/100 в комплект с регулираща секция. Завършва с обратно коляно и НЖР.

Приточната вентилация от въздуховоди от поцинкована ламарина с топлоизолация от едностранно каширана с алуминий минерална вата b=50mm. Обработването на приточния въздух ще се извършва във вентилационен рекуперативен блок тип EVB Al 12 HiE; Lпр=900m3/h; 230Pa; Lсм=900m3/h; 230Pa Nel. = 2x373 W, монтиран в окачения таван. За нагнетателната система са предвидени Ел.калорифер Nel. = 3kW работещ за предварителното загряване на въздуха в зимен режим на експлоатация и последваща топлобменна секция въздух-вода, захранена от отоплителната инсталация. Решетките са 3 бр. тип AHN 600/100 в комплект с регулираща секция. Пресен въздух се взема от фасада.

Топлинният център се състои от: Абонатна станция, осигуряваща топлоносител – вода с параметри 60/400С от топлофикация, към сградната инсталация. Същата осигурява и потреблението на БГВ за сградата. Комплект с абонатната станция са две циркулационни помпи за отоплителна инсталация и БГВ. Абонатната станция притежава необходимата спирателна, регулираща, измервателна арматура и разширителен съд.

Циркулационната помпа за отоплителната инсталация подава топлоносителя към разпределителен колектор. Колектора има шуцери за отклонения към отделните консуматори както следва: ТО 5, ТО 6, ТО 7 и два за отоплението на жилищните етажи. Всеки вертикален щранг за жилищните етажи се състои от главен вертикален участък, разпределящ топлоносителя с отклонения на всеки етаж към апартаментни топломерни табла. На всяко отклонение от вертикалния щранг топломерните табла ще бъдат монтирани спирателни кранове на подаваща и връщаща линия. Всички тръби до апартаментните табла са на база Steel press. За всеки апартамент има отделно апартаментно табло тип Floor box - Oventrop с топломер, баланс вентил и два броя спирателни вентили. След апартаментното табло, топлоносителя се подава към разпределителна кутия за вграждане по PPR тръби, които се топлоизолират с топлоизолация от микропореста гума съобразено с диаметъра им с d=13 мм, положени са в подовата замазка. Разпределителният и събирателен колектор са оборудвани с необходимите спирателни вентили на всички линии, автоматични обезвъздушители и кран за източване. Линиите на тръбната система, водещи до консуматорите (Лири за баните и Радиатори), са на база марка REHAU Raubasic eval roll Ф16х2и са положени в гофриран шлаух в подовата замазка.

Отоплението на Търговските обекти е решено чрез отделни щрангове от разпределителния колерктор. Всеки с отделна помпена група. След влизане в съответния ТО топлоносителя се разделя към отоплителна секция въздух- вода за вентилационната инсталация и колекторна кутия с последващо захранвае на радиатори и лири.

Радиаторите и лирите са окомплектовани с термостатичен вентил с термоглава, обезвъздушител, секретен вентил, тапа. Монтират се на стена с помощта на конзоли.

Съвместно със Spacemode studio

 

facebook_page_plugin