Жилищни

За климатизиране на помещенията се предвиждат климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Вътрешните тела са…
За климатизиране на помещенията се предвиждат климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Вътрешните тела са…
За климатизиране на помещенията се предвиждат климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Вътрешните тела са…
          За вентилиране на подземния гараж, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Тя е изградена с въздуховоди…
За вентилиране на подземния гараж, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Тя е изградена с въздуховоди от поцинкована ламарина и оборудвана…
Климатизация За климатизиране на помещенията се предвиждат климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Вътрешните тела…
Част Енергийна Ефективност Съвместно с SNT Rachinski
facebook_page_plugin