Прибой

Топлинният център се състои от: Пелетен котел с топлинна мощност 18 kW,Tинст 80/60 С, работеща при Tвн= - 11 С; Буферен съд за вътрешна отоплителна инсталация; Водосъбирателен и водоразпределителен колектор; Бойлер за битова гореща вода 200л. с две серпентини и ел. нагревател.

Бойлера за БГВ е с две серпентини. Към втората серпентина се подава топлоносител от соларната инсталация. Помпената група е разположена в техн.омещение, управлява се от диференциален термостат. Вертикалните щангове до колекторите са от медни тръби с топлоизолация. Соларните панел от 20 ваакуумни тръби е разположен на южния скат на покрива. Предвидени са разширителен съд, автоматични обезвъздушители и предпазен клапан по налягане. След извършване на необходимите изпитания системата е нужно да се запълни с разтвор на гликол в процентно отношение съгласно външните изчислителни температури.

За климатизиране на помещенията се предвиждат климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Вътрешните тела са за високостенен монтаж, работещи на пълна рециркулация и осигуряващи температурния режим на помещенията.

 

facebook_page_plugin