Звездица

Топлинният център се състои от: Пелетен котел HERZ PELESTAR 30 (Топлинна мощност 30 kW,Tинст 80/60 С, работеща при Tвн=-11 С; Буферен съд за вътрешна отоплителна инсталация; Водосъбирателен и водоразпределителен колектор; Бойлер за битова гореща вода 300л. с две серпентини и ел. нагревател.
Котела е комплектоован с необходимата автоматика за управлението на всички циркулационни помпи и задвижки на трипътните вентили, вкл.помпата за рециркулация на БГВ до консуматорите. Електронна циркулационна помпа с необходимия дебит и напор осъществява движението на флуида в малкия кръг (само котел – при първоначален пуск), а след отварянето на трипътния вентил до буферния съд. Системата е комплектована с предпазен клапан, разширителен съд преди и след буферния съд, както и разпределителен и събирателен колектор. На колектора са разположени циркулационни помпи подаващи топлоносител към отделните кръгове, както следва:
- Бойлера за БГВ е с две серпентини. Към едната серпентина се подава топлоносител от котелната инсталация. На щранга е предвидена циркулационна помпа, необходимата спирателна и регулираща арматура, филтър и възвратна клапа. Има възможност за загряването на бойлера и чрез ел.нагревател. Този принцип на работа се контролира и управлява само и единствено от автоматиката на котела, който е снабден с: датчик по външна температура термодатчици на всички щрангове, буферен съд и бойлер.
- Втория щранг е с предвидена циркулационна помпа, необходимата спирателна и регулираща арматура, филтър и възвратна клапа и подава към вътрешната отплителна инсталация състояща се от Лири за баните и Радиатори. Флуида се разпределя към консуматлорите, по тръбна разводка от PPR тръби разположени под плочата, в окачения таван на всеки етаж, вертикално преминаване през плочата и захранване на отоплителните тела на горния етаж. Предвидени са автоматични обезвъздушители, кранчета за източване. Тръбите до консуматорите са PPR и са с размери и сечения съгласно изчисления за скорост на потока.

facebook_page_plugin