Шилковци

За СПА центъра е предвидена отделна вентилационна инсталация. Смукателна вентилация за изхвърляне на въздуха от помещенията, и приточна система с подаване на въздух в помещенията. Енерговъзстановяващ блок тип LZ-H 50GBA4; Ефективност 78% Lпр=270m3/h; Lсм=300m3/h; H=210Pa; Nел.=240W; U=220V служи да осигури дебитите на въздуха за смукателната и приточната вентилационни инсталации, като кръстосва двата потока за да усвои отпадъчната енергия на изхвърляния въздух. Тя осигурява и затоплянето на подавания въздух в зимен режим на работа. Камерата е монтирана в окачения таван в пом.Фитнес. Замърсеният въздух се изхвърля до покрива. Пресен въздух се засмува от фасадата. Всички трасета са от въздуховод от поц.ламарина, със сечения съгласно изчислените дебити и скорости на въздушния поток. За санитарните помещения са предвидени Регулируеми конусни смукатели SR 125 – Inox.
Предвижда се отделна смукателна вентилация за изхвърляне на въздуха от Фитнес. Осъществена е чрез канален вентилатор с кръгло сечение, монтиран към Спиро въздуховод. Замърсеният въздух се изхвърля над покрива на сградата. Предвидени са правоъгълни вентилационни решетки присъединени директно към главния спиро въздуховод.
За компенсация на изсмуквания въздух и с цел осигуряван на пресен въздух е проектирана приточна вентилация за Фитнес. Осъществена е чрез канален вентилатор с кръгло сечение, монтиран към Спиро въздуховод. Преди вентилатора са монтирани НЖР и филтър, а след него ел.калорифер с кръгло сечение.

facebook_page_plugin