Бачково

Топлинният център се състои от: Пелетен котел HERZ PELESTAR 60 (Топлинна мощност 60 kW,Tинст 80/600С, работеща при Tвн=-200С; Буферен съд за вътрешна отоплителна инсталация; Водосъбирателен и водоразпределителен колектор; Бойлер за битова гореща вода 200л. с две серпентини и ел. нагревател.
Котела е комплектован с необходимата автоматика за управлението на всички циркулационни помпи и задвижки на трипътните вентили, вкл.помпата за рециркулация на БГВ до консуматорите. Електронна циркулационна помпа с необходимия дебит и напор осъществява движението на флуида в малкия кръг (само котел – при първоначален пуск), а след отварянето на трипътния вентил до буферния съд. Системата е комплектована с предпазен клапан, разширителен съд преди и след буферния съд, както и разпределителен и събирателен колектор. На колектора са разположени циркулационни помпи подаващи топлоносител към отделните кръгове, както следва:
Подово отопление. На щранга е предвидена необходимата спирателна и регулираща арматура, трипътен вентил с ел.задвижка, филтър и възвратна клапа. Флуида се разпределя към подовите серпентини чрез разпределителна колекторна кутия за вграждане монтирана на всеки отделен етаж. Предвидени са автоматични обезвъздушители, кранчета за източване и дебитомери.
Бойлера за БГВ е с две серпентини. Към едната серпентина се подава топлоносител от котелната инсталация. На щранга е предвидена циркулационна помпа, необходимата спирателна и регулираща арматура, филтър и възвратна клапа. Има възможност за загряването на бойлера и чрез ел.нагревател. Този принцип на работа се контролира и управлява само и единствено от автоматиката на котела, който е снабден с: датчик по външна температура термодатчиции на всички щрангове, буферен съд и бойлер.
Третият щранг е с предвидена циркулационна помпа, необходимата спирателна и регулираща арматура, филтър и възвратна клапа и подава към вътрешната отплителна инсталация състояща се от Вентилаторни конвектори, Лири за баните и Радиатори. Флуида се разпределя към консуматорите, чрез разпределителни колекторни кутии за вграждане разположени на всеки етаж. Предвидени са автоматични обезвъздушители, кранчета за източване. Тръбите до консуматорите Pex Al Pex и са положени в гофра в подовата замазка.
Всички тръби от основната разпределителна линия са „Stabi” и се топлоизолират с топлоизолация от микропореста гума съобразено с диаметъра им с =13 мм.
За правилната работа на инсталацията са осигурени необходимите наклони, обезвъздушаване и дрениране на инсталацията. В най-високите точки на тръбопроводите ще бъдат монтирани автоматични обезвъздушители, а в най – ниските – дренажни кранчета.

Соларна система

Бойлера за БГВ е с две серпентини. Към втората серпентина се подава топлоносител от соларната инсталация. Помпената група е разположена в техн.омещение, управлява се от диференциален термостат. Вертикалните щангове до колектора са от медни тръби с топлоизолация. Соларния панел вакуумнотръбен с 20бр тръби е на югоизточния скат на покрива. Предвидени са разширителен съд, автоматичен обезвъздушител и предпазен клапан по налягане. След извършване на необходимите изпитания системата е нужно да се запълни с разтвор на гликол в процентно отношение съгласно външните изчислителни температури.

facebook_page_plugin