Горна Трака

Топлинният център се състои от: термопомпа въздух-вода (Топлинна мощност 16kW,Tинст 45/400С, работеща при Tвн=-110С; Буферен съд за вътрешна климатична инсталация; Водосъбирателен и водоразпределителен колектор; Бойлер за битова гореща вода 300л. с две серпентини и ел. нагревател и отоплителни тела Вентилаторни конвектори, лири за баните и радиатори. За санитарните помещения е предвидено и подово отопление.

Бойлера за БГВ е с две серпентини. Към втората серпентина се подава топлоносител от соларната инсталация. Помпената група е разположена в техн.омещение, управлява се от диференциален термостат. Вертикалните щангове до колектора са от медни тръби с топлоизолация. Соларния панел вакуумнотръбен с 20бр тръби е разположен на покрива. 

За цялата сграда е предвидена вентилационна инсталация. Смукателна вентилация за изхвърляне на въздуха от помещенията, и приточна система с подаване на въздух в помещанията. Високоефективен въздухообработващ рекуперативен блок с вграден пластинчат топлообменник „въздух/въздух” (пасивна рекуперация) служи да осигури дебитите на въздуха за смукателната и приточната вентилационни инсталации, като кръстосва двата потока за да усвои отпадъчната енергия на изхвърляния въздух. Отоплителна секция – ел.калорифер, монтиран непосредствено след рекуперативния блок в подаващия въздуховод осигурява затоплянето на подавания въздух в зимен режим на работа. Съоръженията са монтирани под тавана в Техническо пом.на кота ±0,00.

Съвместно с SNT Rachinski

facebook_page_plugin