3D Проектиране
   
►                
Отопление Вентилация и Климатизация.
Изготвяне на проекти част Енергийна Ефективност.
Проекти част Газоснабдяване.
   

Сгради от всякакъв тип и предназначение

Гражданско, обществено строителство.
Промишлени сгради.
Производствени предприятия.
Едно и много фамилни къщи.
Жилищни сгради,
Хотели,
Складове,
Подземни гаражи,
Кухни,
Ресторанти,
Заведения,
СПА центрове,
Басейни,
Търговски обекти,
Медицински заведения,
Автосервизи

Всички възможни концепции за ОВК инсталации

Котли,
Чилари,
Климатични и вентилационни камери,
Климатични сплит и мултисплит системи,
Климатични VRF,  VRV системи,
Топловъздушно отопление,
Термопомпи въздух-вода и вода-вода,
Геотермална енергия.
Водни отоплителни инсталации с подово отопление,
Лири за баня, 
Радиатори, 
Вентилаторни конвектори.
Системи за снеготопене.
Соларни инсталации за загряване на битова гореща вода.

facebook_page_plugin