Варекс - Добрич

Топлинният център се състои от: Два броя кондензни газови котли с обща мощност 157kW осигуряващи Tинст 45/400С, Термопомпа въздух-вода студова мощност 115kW осигурени към 40% разтвор на гликол с Tинст 50/400С (зима) и Tинст 5/100С (лято). Термопомпения агрегат е предвиден да работи на отопление в преходните сезони. Пластинчат топлообменник Гликол / Вода разделя външната част на инсталацията към чилара от вътрешната част на инсталацията към сградата. (Tинст 45/400С (зима) и Tинст 7/120С (лято), Буферен съд осигурява уравновесяването работата на системата, като предпазва от чести пуск стопове на термопомпата. Водосъбирателен и водоразпределителен колектор; отоплителни тела Вентилаторни конвектори и топловъздушни апарати. Необходимо е да се предвиди автоматика за управлението на всички циркулационни помпи и задвижки на трипътните вентили. Електронна циркулационна помпа осъществява движението на флуида в кръга термопомпа – топлообменник, и друга в кръга топлообменник - буферен съд. Системата е комплектована с предпазен клапан, разширителен съд преди и след буферния съд, спирателна и измервателна арматура.

За зимния режим на работа, топлоносител се осигурява чрез Котлите с топлоносител вода с параметри 45/400С към вътрешната отоплителна инсталация. Системата е двутръбна и преминаването от един режим на друг става ръчно с превключване на спирателната арматура.

На колектора са разположени циркулационни помпи подаващи топлоносител към отделните кръгове, а именно: един кръг захранва всички консуматори, които работят и на летен режим на експлоатация за охлаждане, друг кръг захранва лири за санитарните помещения и бойлера за БГВ, а трети подава топло –студоносител към Топловъздушни апарати в сервизна зона.

На щранговете са с предвидени циркулационни помпи, необходимата спирателна и регулираща арматура, филтър и възвратна клапа. Флуида се разпределя към консуматорите, чрез Стоманени тръби на заварка за големите диаметри и поцинковани press тръби за по – малките диаметри – съгласно схемата. Предвидени са автоматични обезвъздушители, кранчета за източване.

Вентилационните рекуперативни блокове са комплектовани с топлообменна секция за изхода във въздуховода комплектована с капкоуловител.

За сървърно помещение е предвиден самостоятелен климатик сплит система, който ще бъде настроен на автоматичен температурен режим и еднаква годишна температура. Външното му тяло е разположено в близост до стенния термопанел с жалузийна решетка и отделено от вътрешния въздух с преграда. Вътрешното тяло е за високостенен монтаж.


ВРЪЗКА КЪМ САЙТА

 

 
facebook_page_plugin