Булмак 2005 - Езерово

Сградата представлява едноетажна постройка – цех за бластриране и боядисване. Обособени са следните помещения: бластьорно, бояджийно, навес, битовка и склад за съхранение на абразива.

Битовката и склада са със самостоятелни входове, а останалите помещения са с вход през навеса и са функционално свързани.

Предвидена е техологична и функционална връзка с производственото хале за заготовка на листова стомана.

Конструкцията на сградата е стоманобетонна, монолитна, с двускатен покрив върху метална конструкция, покрит с ламарина.

Външните и преградните стени се изграждат от бетонови блокчета.


ВРЪЗКА КЪМ САЙТА

 
facebook_page_plugin