Автосервиз - Каменар

Обекта условно е разделен на пет основни зони – Офис, Помещения за персонала, Автосервиз, Подготвително и Склад за авточасти.

За пом.Подготвиелно е проектирана общообменна смукателна вентилационна инсталация СВ-3. Изчисленията са на база кратност на въздухообмена. Изхвърлянето на отработения въздух ще става на кота покрив, по въздуховод от поцинкована ламарина закрепен за тавана под плочата. Организацията на засмукване е решена 50% горе 50% долу с цел улаване на всички фракции на отделения прах. Засмукването на въздуха е чрез центробежен вентилатор с изнесен двигатл и 16бр.правоъгълни вентилационни решетки тип СВР 300/100. Всчки решетки са с регулиращи секции. 

За извличане на димните газове при работа на двигателите в Сервизната зона, е предвидена вентилационна инсталация с центробежен вентилатор и въздуховодно трасе с кръгло напречно сечение – Ф160мм. Две макари и два маркуча завършващи с Дюза за автомобилни газове, гума позволяват улавяне на димни газове от два автомобила едновременно или от един автомобил с двоен ауспух. Изхвърлянето на отработения въздух ще става над покрива. 

   

facebook_page_plugin