Антифриз - Долен чифлик

За вентилиране на Работна зона, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Изчисленията са на база 3 кратен въздухообмен. Тя е изградена с въздуховоди от поцинкована ламарина с кръго сечение и оборудвана с кръгъл канален вентилатор. Въздухът се изсмуква чрез вентилационни решетки за спиро въздуховод тип TRS R5 625/125. Изхвърлянето на отработения въздух става на кота покрив, по въздуховод от поцинкована ламарина закрепен за тавана под гредите и по южната фасада по ветикал. Вентилатора осигуряващ необходимия дебит и напор е с параметри 1100m3/h 200Pa и е кръгъл каналенЗа компенсация на изсмуквания въздух и за осигуряване на пресен въздух за работниците в помещението, е предвидена приточна вентилационна инсталация НВ-1. Пресен въздух се приема от фасадата на сградата. Двете вентилационни инсталации се предвижда да работят едновременно, като в приточната система е включен ел.калорифер за подгряване в зимен режим на експлоатация. След това, вентилатор осигуряващ необходимия дебит и напор подава въздуха по въздуховод от поц.ламарина към вентилационните решетки. Подаването на въздуха е чрез четири броя вентилационни решетки тип TRS R5 625/125. В приточната система са предвидени ПЖР и филтър.

За складовете е проектирана общообменна смукателна вентилационна инсталация СВ-2. Изчисленията са на база кратност на въздухообмена. Изхвърлянето на отработения въздух става на кота покрив, по въздуховод от поцинкована ламарина закрепен за тавана под гредите и по южната фасада по ветикал. Засмукването на въздуха е чрез кръгъл канален вентилатор и 2бр.правоъгълни вентилационни решетки тип TRS R5 625/75

За затопляне на санитарните възли и коридорите през зимния сезон са предвидени ел.радиатори влагозащитено изпълнение, с вграден термостат. Ел.радиаторите се монтират на стена.

За климатизиране на помещенията са предвидени климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Видът на вътрешните тела е както следва: За Работна зона и Магазин – таванна касета, за Офис и стая за почивка и съблекалня – високостенен монтаж. Външните тела на всички климатици са разположени на покрива на ниската част на сградата.

Съвместно с SNT Rachinski

 

 

facebook_page_plugin