Пакетиране на риба - Слънчево

Основно помещение - Пакетажно

Вентилационната инсталация е изчислена на еднократен въздухообмен. За осигуряване на необходимата кратност на въздухообмена, както и с цел икономия на енергия, в системата е предвиден вентилационен рекуперативен блок. Вентилационен рекуперативен блок включва в състава си смукателен и приточен вентилатори, филтри F7, хексагонален рекуператор, меки връзки и затварящи клапи. За обработката на приточния въздух за летен режим е избран вентилационен рекуперативен блок със секция на директно изпарение. След Вентилационния рекуперативен блок в системата е включен ел.калорифер за загряване на въздуха при зимен режим на експлоатация. Въздуховодната мрежа е съставена от спиро въздухододи и вентилационни решетки тип SPN – 1.

За постигане на необходимите температурни нива в пакетажно са предвидени вентилаторни конвектори тип таванна касета, работещи на вода с температура 7/12°С. Топло – студоносител се осигурява по следната схема: външен модул на VRF система, 2бр. Вътрешни тела тип хидробокс (фреон/вода – 7/12°С), Буферен съд 500литра, Водосъбирателен и водоразпределителен колектор; помпи, спирателна арматура, филтри.

 Касетите са комплектоовани с трипътните вентили  с ел.задвижки и спирателна арматура. Електронни циркулационни помпи с необходимия дебит и напор осъществяват движението на флуида в двата кръга – преди и след буферен съд. Системата е комплектована с предпазен клапан, разширителен съд преди буферния съд, както и разпределителен и събирателен колектор. 

 

ВРЪЗКА КЪМ САЙТА

 

 

facebook_page_plugin