Дърводелски цех /сгради 1, 2 и 3/ - гр. Раковски

Всяка от разглежданите сгради е изградена от стоманена конструкция и термопанели. Покрива също е от термопанел върху метална ферма. Дограмата е PVC със стъклопакет Ограждане с панели по стените - EPS 100 mm - скрита сглобка, вертикален монтаж - трислойни термоизолационни панели с топлоизолация от експандиран полистирен между два пласта ламарина, поцинковани (Zn275 gr/m2) и със силикон-полиестерно покритие (25μm) в два пласта от външната страна и един пласт от вътрешната.

В определени участъци по оси 8', 9', B, външното ограждане е от сандвич панели  с минерална вата 120 mm, вертикален скрит монтаж върху хоризонтални столици, съгласно архитектурен проект.

Покритие с панели по покрива - EPS 120 mm - трислойни термоизолационни панели с топлоизолация от експандиран полистирен между два пласта ламарина, поцинковани (Zn275 gr/m2) и със силикон-полиестерно покритие (25μm) в два пласта от външната страна и един пласт от вътрешната. Връзка на панелите към столиците - галванизирани резбонарезни винтове с неопренови шайби и пластмасови глави.

В покрива на сградата са предвидени 7 ивици прозрачни стъклопластови пана с профила на ламарината, с ефективна дължина 3,00м - позиции според архитектурен прект.

Всяка от сградите получава топлоносител от общо котелно помещение разположено в Сграда 3. Котелното помещение е оборудвано с водогреен котел на твърдо гориво, Затворен разширителен съд и разпределителен и събирателен колектор. Разпределителния колектор получава топлоносител 80 / 60 °С от котел. На него са разположени отделни циркулационни помпи – всяка осигуряваща подаването на топлоносител към отделните сгради. Преди и след помпите са предвидени спирателна арматура, възвратни клапи и водни филтри.

Котела на твърдо гориво е с общата мощност 270kW - предвидена да осигури и захранване на съществуващи сгради, които не са предмет на настоящия проект. За отоплителни тела на помещенията са предвидени алуминиеви радиатори, „Корадо” с височина 600 мм. 

Тръбната обвръзка между котел и разпределителни колектори се изпълнява от стоманена безшевна тръба. Предвижда се трипътен вентил за осигуряване на „малък“ кръг котел – при първоначално пускане на студен котел, като след достигане на зададената температура топлоносителя се пропуска към разпределителните колектори.

Разпределителната линия - попътна схема, с долно подаване и събиране тръгва/връща  от/в колектора в техническото помещение.   От колекторите се осъществява самостоятелната връзка, посредством стъклонапълнени тръби от полипропилен,  изолирани с микропореста гума с d=13мм (в участъците извън помещенията). В участъците на преминаване на тръби между сгради да се предвиди вкопаването им и да се топло и хидроизолират с вата на черупки и полиетиленова лента  За правилната работа на инсталацията са осигурени необходимите наклони. За обезвъздушаване и дрениране на инсталацията в най-високите точки на тръбопроводите ще бъдат монтирани автоматични обезвъздушители, а в най – ниските – дренажни кранчета.

ВРЪЗКА КЪМ САЙТА

facebook_page_plugin