Цех за въздуховоди

Смукателната вентилация е изградена от неизолирани въздуховоди от поцинкованата ламарина. В хоризонталния участък е проектирана с правоъгълни въздуховоди таванни дифузори тип ТВР 4 N3 в комплект с кутия и регулираща секция. Изхвърля въздуха на един метър над билото на сградата, завършва с обратно коляно и НЖР. 

Приточната вентилация е изградена от въздуховоди от поцинкована ламарина. Обработването на приточния въздух ще се извършва във вентилационен рекуперативен блок тип EVB 16 HiE – V;  1250m3/h 230Pa, Nel. = 2 x 373 W, монтиран на пода на помещението. За  нагнетателната система са предвидени предварителен и последващ Ел.калорифер Nel. = 3kW, осигуряващ загряването на въздуха в зимен режим на експлоатация.

            Отоплението на санитарните помещения е решено чрез Infra Red електрически печки за баня, влагозащитено изпълнение, за монтаж на стена.
             

Отоплението на коридорите е решено чрез електрически радиатори, за монтаж на стена с вграден термостат. Всеки с мощност съгласно изчислените топлозагуби.

             За климатизиране на помещенията се предвиждат климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Вътрешните тела са за високостенен монтаж, както и таванни касети за Производствен цех и за офис кота +3,60. Всички климатици работят на пълна рециркулация и осигуряват температурния режим на помещенията. Свеж въздух се осигурява чрез естествена вентилация през отваряеми врати и прозорци. Външните тела на всички климатици са разположени на източната фасада на сградата. Тръбния сноп между външно и вътрешни тела е от медни тръби с толоизолация, преминаващи хоризонтално в окачения таван и вкопани в стената по вертикал до съответното вътрешно тяло. Конденза се отвежда към най-близкия канализационен клон с

S-образен сифон в мястото на присъединяване. Всеки климатичен агрегат има отделно дистанционно управление за индивидуално задаване на температурните нива. Параметри на влажността не се нормират.

 
facebook_page_plugin