Промишлени

За вентилиране на Сервизната зона, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Тя е изградена с въздуховоди от поцинкована ламарина и оборудвана…
Обекта условно е разделен на пет основни зони – Офис, Помещения за персонала, Автосервиз, Подготвително и Склад за авточасти. За…
За вентилиране на Работна зона, е предвидена принудителна смукателна вентилация. Изчисленията са на база 3 кратен въздухообмен. Тя е изградена…
Сградата представлява едноетажна постройка – цех за бластриране и боядисване. Обособени са следните помещения: бластьорно, бояджийно, навес, битовка и склад…
Всяка от разглежданите сгради е изградена от стоманена конструкция и термопанели. Покрива също е от термопанел върху метална ферма. Дограмата…
Основно помещение - Пакетажно Вентилационната инсталация е изчислена на еднократен въздухообмен. За осигуряване на необходимата кратност на въздухообмена, както и…
facebook_page_plugin