Лагуна и Славуна - Албена

Лагуна маре

За осигуряване на нуждите от БГВ за хотелската сграда са предвидени 6 бр. Бойлери, всеки по 2000литра, с ел.нагревател. Бойлерите са разположени на предвидена за целта площадка, до сградата, под еркерна част на горния етаж. Бойлерите са присъединени към водопроводната мрежа последователно, като водата се подава към консуматорите от последния бойлер. В последния бойлер тя се донагрява от ел.нагревател при необходимост. Бойлерите са без серпентина, чрез щуцери бойлерите са подвързани по схема с успоредно присъединяване към пластинат топлообменник. Циркулационна помпа от страната на бойлерите осигурява движението на флуида Топлообменник-Бойлер, а друга помпа от страната на соларното поле осигурява движението на флуида Топлообменник-Соларни панели. Топлообменника и арматурата в този възел са дублирани с цел резерв. Преминаването към едните или другите става ръчно чрез отваряне и затваряне на спирателни кранове. Тръбната мрежа във вътрешния кръг е от PPR тръби с топлоизолация от микропореста гума. Тръбната мрежа във външния кръг е от медни тръби с топлоизолация от микропореста гума. Чрез тях е присъединено соларното поле, включващо 93 бр.плоски соларни панели със селективно покритие, всеки по 2.7м2, спирателни кранове и обезвъздушители. На всеки ред соларни панели се предвижда и дебитомер. Затворен разширителен съд, предпазен вентил осигуряват съответно температурното разширение и предотвратяват авария в случай на превишаване на работното налягане. Циркулационната помпа се запуска от диференциален термостат. Частта от системата която е между топлообменник и соларни панели се запълва с пропилен гликол след провеждане на всички тестове и изпитания или се източва и продухва след приключване на сезона.

        Славуна

        За осигуряване на нуждите от БГВ за хотелската сграда са предвидени 5 бр. Бойлери, всеки по 2000литра, с ел.нагревател. Бойлерите са разположени на предвидена за целта площадка, до сградата, под еркерна част на горния етаж. Бойлерите са присъединени към водопроводната мрежа последователно, като водата се подава към консуматорите от последния бойлер. В последния бойлер тя се донагрява от ел.нагревател при необходимост. Бойлерите са без серпентина, чрез щуцери бойлерите са подвързани по схема с успоредно присъединяване към пластинат топлообменник. Циркулационна помпа от страната на бойлерите осигурява движението на флуида Топлообменник-Бойлер, а друга помпа от страната на соларното поле осигурява движението на флуида Топлообменник-Соларни панели. Топлообменника и арматурата в този възел са дублирани с цел резерв. Преминаването към едните или другите става ръчно чрез отваряне и затваряне на спирателни кранове. Тръбната мрежа във вътрешния кръг е от PPR тръби с топлоизолация от микропореста гума. Тръбната мрежа във външния кръг е от медни тръби с топлоизолация от микропореста гума. Чрез тях е присъединено соларното поле, включващо 58 бр.плоски соларни панели със селективно покритие, всеки по 2.7м2, спирателни кранове и обезвъздушители. На всеки ред соларни панели се предвижда и дебитомер. Затворен разширителен съд, предпазен вентил осигуряват съответно температурното разширение и предотвратяват авария в случай на превишаване на работното налягане. Циркулационната помпа се запуска от диференциален термостат.

facebook_page_plugin