Обществени

Разглеждат се ресторант на две нива (коти +23,40 и +26,10) със Зали 1 – 5, прилежащите му Санитарни възли и…
Вътрешна климатична инсталация за търговската част – Вентилаторни конвектори - четиритръбна система, работещи с параметри, покриващи топлинните и охладителни товари.…
Вътрешна климатична инсталация за търговската част - автономен водоохлаждаем термопомпен климатизатор тип WSHP MSR 052 - двутръбна система, работещ с…
Температурата на въздуха в помещенията ще се подържа за летния сезон. За климатизацията на помещенията от сградата – където това…
За осигуряване на необходимия свеж въздух в помещението и за осигуряване на необходимата кратност на въздухообмен, са проектирани смукателна и…
За изсмукване на отработеният въздух от помещенията са предвидени смукателни решетки тип HN 200/100 и Регулируеми конусни смукатели тип DVS…
Топлозахранването на подобекта е осигурено чрез получаване на топлоносител от котелно помещение хотелска сграда. Разпределителния колектор е с размери Ф220…
Настоящия проект разглежда подземен етаж на хотелска сграда. С този проект се дава решение за вентилацията и климатизацията на разглежданите помещения.…
Предмет на проекта са: Климатизация на жилищна част; Вентилация и климатизация фитнес,бар; Вентилация и климатизация Масаж,съблекални; Вентилация и климатизация Скай…
За климатизиране на помещения Основна зала и кухня се предвижда климатична сплит система с мощност съгласно изчислените охладителни товари. Вътрешното…
Проект част Енергийна Ефективност  Съвместно с SNT Rachinski
За Склада е проектирана общообменна смукателна вентилационна инсталация СВ-3. Изчисленията са на база кратност на въздухообмена и изчисления за топлинното…
facebook_page_plugin